продукт

 • OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE HYDROCHLORIDE (PHMB)

  OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE HYDROCHLORIDE (PHMB)

  PHMB - бул көп багыттуу бактерициддик жана бактериостатикалык полимердин жаңы түрү. Бул суу эритмесинде иондоштурууну пайда кылат. Анын гидрофилдик бөлүгүндө күчтүү позитивдүү электр энергиясы бар. Адатта терс электр энергиясы болгон ар кандай бактерияларды жана вирустарды сиңирип, клетка мембранасына кирип, мембранадагы липосомалардын синтезделишине тоскоол болуп, клетканын өлүшүнө жана эң мыкты бактерициддик натыйжага жетише алат.

  CAS: 32289-58-0
  Молекулалык формула: (C8H17N5) n.xHCl молекулалык салмагы: 433.038
  Молекулярдык түзүлүш: