продукт

 • POTASSIUM BICARBONATE/E501

  POTASSIUM BICARBONATE / E501

  Натрий гидрокарбонатын ун, торт, токочтор, бышырылган азыктар үчүн алмаштырыңыз,
  дезаксиддештирүү рНны өзгөртөт жана кислоттуулугун төмөндөтөт,
  Суслонго же шарапка кошулганда, ал шарап кислотасы менен реакцияга кирет жана натыйжалуу эрибеген калий битартратын өндүрөт,
  Сүт өндүрүүнү көбөйтүү үчүн уй тоютуна кошуңуз,
  Техникалык класс жалбырактуу жер семирткич, калий жер семирткич катары колдонулушу мүмкүн.